Grand Department Store

Grand Department Store เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหราประจำเมือง ตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามพร้อมลวดลายสลักบนผนัง ชุด all-in-one gift set มีอุปกรณ์สำหรับห้างสรรพสินค้าอยู่ครบถ้วน

Categories: ,